Hoeveel recht u heeft op vergoeding van een behandeling is afhankelijk van de verzekering en het soort behandeling. Een aantal behandelingen vallen onder de basisverzekering maar de meeste behandelingen vallen (gedeeltelijk) onder de aanvullende verzekering. U kunt dit in uw polisvoorwaarde terugvinden. Ook kan uw zorgverzekeraar u precies vertellen welke rechten op vergoeding u heeft. Om een beroep te kunnen doen op een vergoeding is een verwijzing van arts of specialist  in de meeste gevallen noodzakelijk.